Čaká vás zatepľovanie domu? Získajte naň dotáciu

TH_dotacia na zateplenie

Slovensko chce kráčať s dobou, a keďže sa nám do popredia výrazne tlačí enviro tematika a udržateľnosť, nazeleno myslí aj ministerstvo. Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR, objasnil dôvod dotácie: „Verím, že príspevok vo výške 8, 000,- eur dostatočne motivuje občanov, ktorí práve budujú rodinné domy, alebo to majú v pláne, aby použili materiály a stavebné postupy, ktorých výsledkom bude rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie. Ušetria tak na energiách a prispejú k ochrane životného prostredia – čo je našim cieľom v rámci Európskej únie.“

Podľa novelizácie zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravili podmienky na priznanie príspevku pri zatepľovaní rodinného domu, ktorý sa vypláca po realizácii zatepľovacích prác. Okrem toho bol predstavený príspevok pre rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie, ktorému sme sa už na našom blogu venovali. Novela pritom platí od 1. 5. 2019.

Prečo chce vláda SR prispievať?

Stratégia fondu obnovy bytových a nebytových budov v SR hovorí, že 50% bytových domov dosahuje úroveň zateplenia, zatiaľ čo rodinné domy si so svojimi 33% počínajú horšie. Čísla nepustia a ekológia nám to zráta, to je fakt, proti ktorému nemožno namietať. Preto je viac ako žiaduce brať ohľad na budúcnosť našej planéty.

Podmienky, ktoré musíte spĺňať na priznanie príspevku vy:

Určite si ich treba podrobne preštudovať predtým, než začnete snívať o nemalej sumičke peňazí. V prvom rade musíte byť fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku. Potrebné je mať občianstvo jedného z členských štátov EÚ alebo občianstvo Švajčiarska, Nórska, Islandu, či Lichtenštajnska. Tieto údaje treba uviesť v čestnom vyhlásení.

Kritéria, ktoré musí spĺňať váš rodinný dom:

– nesmie mať viac ako 150 m2 (jednopodlažný dom)

– musí byť situovaný na území Slovenska

– aspoň 10 rokov pred jeho zateplením bol daný do užívania

– nie je sídlom firmy, teda ani miestom podnikania fyzickej osoby

– nebol dotovaný zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Ako požiadať o príspevok?

Ak vyhoviete podmienkam, podajte elektronickú žiadosť. Následne je nutné žiadosť do 10 pracovných dní doplniť o listinnú podobu a prílohy. Nárok na príspevok je ohraničený časom i počtom. Elektronickú žiadosť je možné poslať v rozmedzí od 17. 6. do 30. 9. 2019 a maximálny počet udelených príspevkov je pre prvých 500 žiadostí.

Príspevok môže narásť až do výšky 8800,- eur, pričom ale nesmie prekročiť 40 % vynaložených nákladov.

Ak sa vám úspešne podarí zvládnuť administratívne záležitosti, posudzuje sa kvalita tepelnej izolácie strechy, stien, okien a vnútorných konštrukcií. Dôležité je aj množstvo tepla, ktoré spotrebujete na vykurovanie a taktiež projektová dokumentácia a energetický certifikát. Čím viac eco friendly váš domček bude, tým vyšší príspevok od štátu možno dostať. My vám s tým radi pomôžeme. J

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach alebo e-mailom.

Share on facebook
Facebook
Share on email
E-mail

Nepremeškajte ani článok!

Prihláste sa na odber najnovších článkov o drevostavbách a modulových domoch.

Výborne!

Najnovšie články budete odteraz dostávať priamo do mailovej schránky.

nový blogový článok