FAQ - často kladené otázky

Nemajte žiadne obavy, preukázateľná  životnosť drevodomov je vďaka používaným technológiám viac ako 100 rokov.

Norma stanovuje, že stavba musí odolať ohňu po dobu minimálne 30 minút. Materiály, ktoré pri konštrukcii využívame tento limit bez problémov prekračujú. Fermacell, ktorým je opláštená nosná konštrukcia je nehorľavý materiál, vďaka čomu je Váš dom v bezpečí. Pri testoch horľavosti drevodomov ostali nosná konštrukcia a strecha nepoškodené aj po 45 minútovom požiari.

Stavba drevodomu je časovo nenáročná, pretože okrem vybudovania základov ide o „suchý“ proces výstavby. Spolu s vybudovaním základov zaberie stavba montovaného domu približne 3 mesiace. Počítajte však aj s časom potrebným na získanie nevyhnutných úradných povolení (cca 6-8 mesiacov).

Áno, staviame aj domy, ktoré nie sú súčasťou nášho katalógu. Ponúkame aj možnosť prepracovania projektu murovaného domu na drevodom. Pre bližšie informácie nás kontaktujte.

Ponúkame možnosť navštíviť niektorý z aktuálne rozostavaných domov, kde si môžete na vlastné oči pozrieť proces výstavby a získať doplňujúce informácie.

Našim zákazníkom poskytujeme 30 ročnú záruku na konštrukciu a statiku. Na strešnú krytinu TERRAN, ktorá je našim štandardom, poskytuje výrobca záruku 50 rokov. Ostatné prvky domu, ak výrobca nešpecifikuje inak, spadajú pod zákonnú záruku 2 roky.

Samozrejme. Drevená konštrukcia z KVH hranolov a ukotvenie celej stavby v betónových základoch vylučujú poškodenie domu vetrom.

Jednoducho, stačí ak sa s nami spojíte telefonicky, emailom alebo osobne. Kontaktné údaje nájdete tu.

Prízemné stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25m² podliehajú len ohlasovacej povinnosti. Zo skúsenosti však odporúčame všetkým klientom prerokovať podmienky na príslušnom stavebnom úrade.

Modulové domy môžu byť ukotvené “tradične” na základovú dosku / základové pásy alebo využitím zemných skrutiek.

Máte otázky? Napíšte nám.