Modulové domy Timberhouse

typy modulových domov

Pôdorys Z1

Zastavaná plocha:
Úžitková plocha:

obývacia izba:
kuchyňa:
spálňa:
šatník:
kúpeľňa:
WC:
chodba:

72,67 m²
57,38 m²

19,73 m²
9,07 m²
12,21 m²
2,70 m²
5,42 m²
1,52 m²
6,73 m²

 • hrubá stavba

od

34 490 €

 • holodom

od

45 990 €

 • dom na kľúč

od

57 990 €

Uvedené ceny sú bez DPH.

 • holodom

od

74 123 €

 • dom na kľúč

od

87 204 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Pôdorys Z2

Timberhouse_modul-Z2_podorys

Zastavaná plocha:
Úžitková plocha:

zádverie:
obývacia izba:

chodba:
WC:
izba:
kúpeľňa:
izba:

81,65 m²
63,28 m²

5,19 m²
18,22 m²
6,71 m²
1,93 m²
12,87 m²
5,05 m²
13,32 m²

 • hrubá stavba

od

38 490 €

 • holodom

od

51 490 €

 • dom na kľúč

od

64 990 €

Uvedené ceny sú bez DPH.

 • holodom

od

83 283 €

 • dom na kľúč

od

97 980 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Pôdorys Z3

Timberhouse_modul-Z3_n_podorys

Zastavaná plocha:
Úžitková plocha:

izba:
kúpeľňa:
izba:
obývacia izba:
kúpeľňa:
zádverie:

85,59 m²
68,08 m²

14,89 m²
6,51 m²
14,89 m²
22,63 m²
4,83 m²
4,34 m²

 • hrubá stavba

od

40 490 €

 • holodom

od

53 990 €

 • dom na kľúč

od

68 490 €

Uvedené ceny sú bez DPH.

 • holodom

od

87 302 €

 • dom na kľúč

od

102 708 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Pôdorys E1

Timberhouse_modul-E_podorys

Zastavaná plocha:
Úžitková plocha:

obývacia izba:
izba:
kúpeľňa:
zádverie:
WC:
chodba:
jedáleň:
izba:
izba:

116,43 m²
92,78 m²

15,19 m²
13,32 m²
5,05 m²
3,23 m²
1,93 m²
8,58 m²
18,30 m²
12,87 m²
13,32 m²

 • hrubá stavba

od

54 990 €

 • holodom

od

73 490 €

 • dom na kľúč

od

92 990 €

Uvedené ceny sú bez DPH.

 • holodom

od

118 759 €

 • dom na kľúč

od

139 716 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Pôdorys E2

Timberhouse_modul-E2_podorys

Zastavaná plocha:
Úžitková plocha:

obývacia izba:
izba:
jedáleň:
zádverie:
kúpeľňa:
izba:
kúpeľňa:
izba:

128,87 m²
104,20 m²

20,27 m²
15,73 m²
22,75 m²
4,34 m²
4,83 m²
14,89 m²
6,51 m²
14,89 m²

 • hrubá stavba

od

60 990 €

 • holodom

od

80 990 €

 • dom na kľúč

od

102 990 €

Uvedené ceny sú bez DPH.

 • holodom

od

131 447 €

 • dom na kľúč

od

154 644 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Vlastné usporiadanie modulov

Timberhouse_modul-vlastny_podorys

Potrebujete iné rozmery či dispozíciu?

Dispozičné riešenie modulových domov Timberhouse je zamerané na maximálne využitie priestoru jednotlivých modulov. 
V prípade záujmu ponúkame možnosť úpravy pôdorysov jednotlivých modulov podľa potrieb zákazníkov, či možnosť navrhnúť si vlastný modul úplne od “základov”.

Maximálne rozmery jedného modulu sú 4,6 x 13 m.

modular

Modularita

Jednotlivé moduly sú navrhnuté tak, aby na seba plynule nadväzovali a dali sa voľne kombinovať. Ponúkajú možnosť spájania, či neskoršieho pristavovania a vytvárajú koncept “rastúceho domu”.

Úpravy modulu

Nie ste na 100% stotožnení s dispozíciou, použitými materiálmi či iným detailom modulu?
Žiadny problém, na zmeny sme pripravení. Projekt upravíme tak, aby vyhovoval Vašim požiadavkám a nemuseli ste robiť kompromisy tam, kde netreba.

Máte otázky? Napíšte nám.

Tu nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky.

1 Rozsah dodávky realizácie Hrubá stavba

1.1 Založenie stavby (na rovinatom pozemku)

 • osadenie stavby podľa projektovej dokumentácie
 • zemné a výkopové práce
 • štrkové lôžko pod základové pásy
 • uzemnenie bleskozvodu
 • uloženie ležatých rozvodov do základov (voda, kanalizácia)
 • uloženie DT tvárnic do výšky 0,5 m nad terén
 • spätný zásyp medzi základové pásy, zhutnenie
 • betonáž základovej dosky vystuženej kari rohožou
 • hydroizolácia

1.2 Obvodové steny

 • Drevený rám KVH 120 mm
 • Fermacell® sadrovláknitá doska 15 mm

Celková hrúbka 135 mm

1.3 Vnútorné nosné priečky

 • Drevený rám KVH 120 mm
 • Fermacell® sadrovláknitá doska 15 mm (opláštenie z jednej strany)

Celková hrúbka 135 mm

1.4 Vnútorné deliace priečky

 • Drevený rám KVH 120 mm
 • Fermacell® sadrovláknitá doska 15 mm (opláštenie z jednej strany)

Celková hrúbka 135 mm

1.5 Strop nad prízemím

 • Drevotriesková doska 22 mm
 • Stropný nosník 60 x 240 mm

Celková hrúbka 262 mm

1.6 Strop nad podkrovím

 • Drevotriesková doska 22 mm
 • Stropný nosník 60 x 240 mm

Celková hrúbka 262 mm

1.7 Spoje, kotvenie a izolácia stenových panelov

Panely sú vzájomne spojené skrutkami, ktoré zaisťujú dokonalú stabilitu a vzájomnú polohu stien. Stenové panely sú k základovej konštrukcii pevne a neoddeliteľne kotvené oceľovými profilmi. Obvodové steny na prízemí sú v mieste styku so spodnou stavbou chránené proti vlhkosti bitumenovým náterom.

1.8 Strešná a stropná konštrukcia

Typ strechy podľa projektovej dokumentácie.

1.8.1 Plochá strecha

 • triedené prané kamenivo frakcie 16/32 mm
 • separačná PP geotextília
 • hydroizolačná strešná fólia
 • separačná PP geotextília
 • tepelná izolácia polystyrén
 • PE fólia
 • Drevotriesková doska (OSB)
 • väzníkový krov TIMBERMAN

1.8.2 Pultová strecha

 • strešná plechová krytina KJG
 • paropriepustná fólia
 • separačná PP geotextília
 • latovanie
 • kontralatovanie
 • tepelná izolácia NOBASIL
 • väzníkový krov TIMBERMAN

1.8.3 Sedlová strecha

 • strešná krytina TERRAN Danubia (čierna / tehlovo červená) / plechová krytina
 • latovanie
 • kontralatovanie
 • difúzna fólia
 • strešná konštrukcia

1.8.4 Valbová strecha

 • strešná krytina TERRAN Danubia (čierna / tehlovo červená) / plechová krytina
 • latovanie
 • kontralatovanie
 • difúzna fólia
 • strešná konštrukcia / väzníkový krov (podľa rozpätia)

1.9 Odvodnenie strechy

Odkvapový systém z kvalitného pozinkovaného plechu s ochrannou farebnou vrstvou.
Zvislé zvody sú vedené k hornej hranici základovej konštrukcie.

1.10 Stavebná dokumentácia

Kompletná dielenská a výrobná projektová stavebná dokumentácia.
V celkovej cene rodinného domu sú zahrnuté 5 pare projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie.

1.11 Prenájom žeriavu

Cena neobsahuje náklady na prenájom žeriavu. Tie účtujeme osobitne, na základe skutočných nákladov.

1.12 Záverečné ustanovenia

Všetka stavebná dokumentácia zostáva vlastníctvom TIMBERHOUSE (LKAS s.r.o.). Poskytnutie tejto dokumentácie tretím osobám nie je prípustné.

Cena za hrubú stavbu katalógového domu Timberhouse je platná len pri zachovaní obsahu dodávky materiálov a prác, a súčasne dispozície katalógového domu. Všetky zmeny oproti katalógovej ponuke budú posudzované ako individuálny projekt a nevzťahuje sa na ne ponúkaná cena.

TIMBERHOUSE (LKAS s.r.o.) si vyhradzuje právo na zmeny v rámci technického vývoja (zmena alebo redukcia materiálov, zmena skladby materiálov, iné technické riešenie a pod.), týkajúce sa konštrukcie a stavebných materiálov bez predchádzajúceho upozornenia a bez nároku na kompenzáciu.

Tento „Rozsah dodávok a prác“ je neoddeliteľnou súčasťou , Cenovej ponuky, Zmluvy o dielo na dodávku a montáž rodinných drevodomov a modulových domov TIMBERHOUSE.

1 Stavba v prevedení HOLODOM obsahuje:

1.1 Založenie stavby (na rovinatom spevnenom pozemku)

 • Základová doska / Zemné vruty / betonové pätky- nie sú súčasťou cenovej ponuky
 • Základový rošt (KVH hranol , OSB+ izolacia)
 • Terasa – nie je zahrnutá v cene

1.2 Obvodové steny

 • Fermacell® sadrovláknitá doska 12,5 mm
 • Parotesná fólia
 • Drevený rám KVH (vyplnený tepelnou minerálnou izoláciou) 120 mm
 • Fermacell® sadrovláknitá doska 12,5 mm

Fasáda

 • Polystyrén EPS 150 mm
 • Vonkajšia Omietka Biela – BAUMIT
 • Iné prevedenie fasady- odvetraná fasáda plech v kombinácii s drevom (kalkulovaný osobitne)

1.3 Vnútorné deliace priečky

 • Fermacell® sadrovláknitá doska 12,5 mm
 • Drevený rám KVH vyplnený tepelnou minerálnou izoláciou 100 mm
 • Fermacell® sadrovláknitá doska 12,5 mm

1.4 Strop nad prízemím

 • Protipožiarna sadrokartónová doska 12,5 mm
 • Parozábrana
 • Izolácia stropu MV 300mm

1.5 Spoje, kotvenie a izolácia stenových panelov

Panely sú vzájomne spojené skrutkami, ktoré zaisťujú dokonalú stabilitu a vzájomnú polohu stien. Stenové panely sú k základovej konštrukcii pevne a neoddeliteľne kotvené oceľovými profilmi. Obvodové steny na prízemí sú v mieste styku so spodnou stavbou chránené proti vlhkosti bitumenovým náterom.

1.6 Strešná a stropná konštrukcia

Typ strechy podľa projektovej dokumentácie.

1.6.1 Plochá strecha

 • triedené prané kamenivo frakcie 16/32 mm
 • separačná PP geotextília
 • hydroizolačná strešná fólia
 • separačná PP geotextília
 • tepelná izolácia polystyrén
 • PE fólia
 • Drevotriesková doska (OSB)
 • väzníkový krov TIMBERMAN

1.6.2 Pultová strecha

 • strešná plechová krytina
 • paropriepustná fólia
 • separačná PP geotextília
 • latovanie
 • kontralatovanie
 • tepelná izolácia
 • väzníkový krov TIMBERMAN

1.6.3 Sedlová strecha

 • strešná krytina TERRAN Danubia (čierna / tehlovo červená) / plechová krytina
 • latovanie
 • kontralatovanie
 • difúzna fólia
 • strešná konštrukcia

1.6.4 Valbová strecha

 • strešná krytina TERRAN Danubia (čierna / tehlovo červená) / plechová krytina
 • latovanie
 • kontralatovanie
 • difúzna fólia
 • strešná konštrukcia / väzníkový krov (podľa rozpätia)

1.7 Odvodnenie strechy

Odkvapový systém z kvalitného pozinkovaného plechu s ochrannou farebnou vrstvou.
Zvislé zvody sú vedené k hornej hranici základovej konštrukcie.

1.8 Okná a terasové (balkónové dvere)

 • Päťkomorové plastové okná montované na pásky s izolačným trojsklom
 • farebné prevedenie: antracit / biele
 • len otváravo sklopné, posuvné dvere sa platia naviac

1.9 Vchodové dvere

Vstupné dvere s plnou plastovou výplňou a rámom. Cena do 600€ s DPH/ks

1.10 Interiérové dvere

Neobsahuje

1.11 Vykurovanie

 • Príprava na Elektrické konvektory / priprava na podlahové kúrenie (len vývod, kábel)
 • Príprava na klimatizáciu , rekuperáciu, komín , solarne panely – nie je v cene zahrnuté.

1.12 Stierky a maľovka

 • kompletné stierkovanie a brúsenie interiérových stien a stropov
 • biely náter v 1 vrstve

1.13 Podlahy, obklady a dlažba

 • Neobsahuje

1.14 Zdravotechnika

 • Kuchyňa
 • prívod teplej a studenej vody pre kuchynský drez
 • prívod studenej vody a odpad pre umývačku riadu
 • Kúpeľňa
 • prívod teplej a studenej vody pre Umývadlo a sprch.kút
 • odpad pre umývadlo, sprchu
 • odpad pre práčku
 • WC – odpad a prívod vody
 • neobsahuje sanitu

1.15 Elektroinštalácia

 • kompletné rozvody elektroinštalácie
 • vypínače a zásuvky – neobsahuje
Štandardný obsah dodávky:
 • Závetrie (resp. vstup) predpríprava: 1 vývod pre vonkajšie stropné osvetlenie, 1 vonkajší vypínač, zvonček
 • Kuchyňa predpríprava: 1 vývod pre stropné osvetlenie, 1 vypínač, 1 zásuvka, 2 dvojité zásuvky nad pracovnou doskou, 1 zásuvka pre chladničku, 1 zásuvka pre umývačku riadu, 1 zásuvka pre digestor, 1 zásuvka 380 V pre sporák
 • Obývacia izba predpríprava: 1 vývod pre stropné osvetlenie, 1 vypínač, 1 zásuvka, 2 dvojité zásuvky, 1 televízna zásuvka
 • Kúpelňa s WC: 1 vývod pre stropné osvetlenie, 1 vypínač, 1 zásuvka, 2-zasuvka pre bojler a práčku
 • Chodba: 1 vývod pre stropné osvetlenie, 1 vypínač,
 • Spálňa 1 vývod pre stropné osvetlenie, 1 vypínač, 2 x zásuvka,
 • Spálňa 1 vývod pre stropné osvetlenie, 1 vypínač, 2 x zásuvka,
 • Bleskozvod v cene.

1.16 Stavebná dokumentácia

Kompletná dielenská a výrobná dokumentácia/nárezový plan pre CNC stroj.

1.17 Náklady na prepravu

Cena neobsahuje náklady na prepravu. Tie účtujeme osobitne, na základe skutočných nákladov.

1.18 Prenájom žeriavu

Cena neobsahuje náklady na prenájom žeriavu. Tie účtujeme osobitne, na základe skutočných nákladov.

1.19 Záverečné ustanovenia

Všetka stavebná dokumentácia zostáva vlastníctvom TIMBERHOUSE (TIMBERMAN s.r.o.). Poskytnutie tejto dokumentácie tretím osobám nie je prípustné.

Cena za katalógový dom Timberhouse v štádiu holodom je platná len pri zachovaní obsahu dodávky materiálov a prác, a súčasne dispozície katalógového domu. Všetky zmeny oproti katalógovej ponuke budú posudzované ako individuálny projekt a nevzťahuje sa na ne ponúkaná cena.

TIMBERHOUSE (TIMBERMAN s.r.o.) si vyhradzuje právo na zmeny v rámci technického vývoja (zmena alebo redukcia materiálov, zmena skladby materiálov, iné technické riešenie a pod.), týkajúce sa konštrukcie a stavebných materiálov bez predchádzajúceho upozornenia a bez nároku na kompenzáciu.

Tento „Rozsah dodávok a prác“ je neoddeliteľnou súčasťou , Cenovej ponuky, Zmluvy o dielo na dodávku a montáž rodinných drevodomov a modulových domov TIMBERHOUSE.

1 Stavba v prevedení NA KĽÚČ obsahuje:

1.1 Založenie stavby (na rovinatom spevnenom pozemku)

 • Základová doska / Zemné vruty / betonové pätky- nie sú súčasťou cenovej ponuky
 • Základový rošt (KVH hranol , 3x OSB+ izolácia)
 • Terasa – nie je zahrnutá v cene

1.2 Obvodové steny

 • Fermacell® sadrovláknitá doska 12,5 mm
 • Parotesná fólia
 • Drevený rám KVH (vyplnený tepelnou minerálnou izoláciou) 120 mm
 • Fermacell® sadrovláknitá doska 12,5 mm

Fasáda

 • Polystyrén EPS 150 mm
 • Vonkajšia Omietka Biela – BAUMIT
 • Iné prevedenie fasády- odvetraná fasáda plech v kombinácii s drevom (kalkulovaný osobitne)

1.3 Vnútorné deliace priečky

 • Fermacell® sadrovláknitá doska 12,5 mm
 • Drevený rám KVH vyplnený tepelnou minerálnou izoláciou 100 mm
 • Fermacell® sadrovláknitá doska 12,5 mm

1.4 Strop nad prízemím

 • Protipožiarna sadrokartónová doska 12,5 mm
 • Parozábrana
 • Izolácia stropu MV 300mm

1.5 Spoje, kotvenie a izolácia stenových panelov

Panely sú vzájomne spojené skrutkami, ktoré zaisťujú dokonalú stabilitu a vzájomnú polohu stien. Stenové panely sú k základovej konštrukcii pevne a neoddeliteľne kotvené oceľovými profilmi. Obvodové steny na prízemí sú v mieste styku so spodnou stavbou chránené proti vlhkosti bitumenovým náterom.

1.6 Strešná a stropná konštrukcia

Typ strechy podľa projektovej dokumentácie.

1.6.1 Plochá strecha

 • triedené prané kamenivo frakcie 16/32 mm
 • separačná PP geotextília
 • hydroizolačná strešná fólia
 • separačná PP geotextília
 • tepelná izolácia polystyrén
 • PE fólia
 • Drevotriesková doska (OSB)
 • väzníkový krov TIMBERMAN

1.6.2 Pultová strecha

 • strešná plechová krytina
 • paropriepustná fólia
 • separačná PP geotextília
 • latovanie
 • kontralatovanie
 • tepelná izolácia
 • väzníkový krov TIMBERMAN

1.6.3 Sedlová strecha

 • strešná krytina TERRAN Danubia (čierna / tehlovo červená) / plechová krytina
 • latovanie
 • kontralatovanie
 • difúzna fólia
 • strešná konštrukcia

1.6.4 Valbová strecha

 • strešná krytina TERRAN Danubia (čierna / tehlovo červená) / plechová krytina
 • latovanie
 • kontralatovanie
 • difúzna fólia
 • strešná konštrukcia / väzníkový krov (podľa rozpätia)

1.7 Odvodnenie strechy

Odkvapový systém z kvalitného pozinkovaného plechu s ochrannou farebnou vrstvou.
Zvislé zvody sú vedené k hornej hranici základovej konštrukcie.

1.8 Okná a terasové (balkónové dvere)

 • Päťkomorové plastové okná montované na pásky s izolačným trojsklom
 • farebné prevedenie: antracit / biele
 • len otváravo sklopné, posuvné dvere sa platia naviac

1.9 Vchodové dvere

Vstupné dvere s plnou plastovou výplňou a rámom. Cena do 600€ s DPH/ks

1.10 Interiérové dvere

 • Otváravé interierov